Shiftkey

Shiftkey jest pierwszą platformą umożliwiającą wygodne tworzenie harmonogramów pracy oraz efektywne zarządzanie referencjami. Jej celem jest zwalczanie krajowego niedoboru opieki zdrowotnej, poprzez bezpośrednie połączenie pracowników służby zdrowia z najlepszymi placówkami.

Co zrobiliśmy

Wybrane funkcjonalności systemu:

Shiftkey rozwijaliśmy od samego początku jego istnienia, jeszcze kiedy firma była startupem. Klient był jednak tak zadowolony z naszej współpracy, że zlecił nam dalsze rozwijanie platformy. Nasza współpraca ewoluowała zatem od zwykłego wykonawcy do partnera biznesowego, który buduje i zarządza  zespołami programistów, pracujących nad rozwojem narzędzia. Do obowiązków zespołu należy rozwój i utrzymanie platformy, planowanie nowych funkcjonalności oraz zarządzanie uprawnieniami dla personelu medycznego w Stanach Zjednoczonych.
 
  • Dodawanie i zarządzanie użytkownikami i placówkami medycznymi,
  • Weryfikacja uprawnień i historii zatrudnienia pracowników medycznych,
  • Edycja wykazów i profili placówek medycznych,
  • Fakturowanie,
  • Dokonywanie płatności na rzecz pracowników.

Technologie

  • Laravel 5.x
  • VueJS
  • Bitbucket Pipelines

Project you'd like to discuss?